Kilka słów o stronie

Chciałam bym podzielić się  moimi poglądami na temat wizji świata, w  którym zapanowałby ład i porządek. Może jestem kolejnym utopistą, może moja wizja pozostanie tylko w sferze moich imaginacji. Mimo to uważam, że przy odrobinie dobrej woli i chęci przede wszystkich tych, którzy mają wpływ na losy świata, udałoby się urzeczywistnić Edenism według reguł Wielkiego Konstruktora. Współczesny świat zdominowany jest przez naukę, racjonalizm i liberalizm. Mogłoby się wydawać, że żyjemy w czasach idealnych, w których nikt nie krępuje nas rygorystycznym prawem i zabobonami. Jednak większość z nas odczuwa pewien dyskomfort. Uważam, że  zrozumienie praw, według których funkcjonuje świat Wielkiego Konstruktora umożliwi nam zakończenie odwiecznej wojny pomiędzy życiem cywilnym a religijnym, pomiędzy religią a nauką oraz pomiędzy cywilizacją a światem przyrody.

Zapraszam chętnie wszystkich do dyskusji 🙂

Możecie także skorzystać z naszego Forum  http://www.guidinglight.wxv.pl/